Literatura

Německý Franz Kafka a libanonský Chalíl Džibrán – blízkost tvorby i životních osudů

Rok 1883, tuberkulóza, styl aforismů, status cizince a smrtelná nemoc. Je odvážné hledat souvislost mezi Franzem Kafkou a Chalílem Džibránem?

Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v Praze. Byl to německý pražský Žid. Měl dva bratry, kteří zemřeli ještě v dětském věku, a tři sestry, jejichž životy násilně ukončily nacistické koncentrační tábory. Především psal, ale uměl svá díla doplnit i o vlastní ilustrace. V milostném životě si zoufal, ale na konci života v něm konečně zaslouženě a spokojeně zakotvil. Zemřel 3. června 1924 na tuberkulózu hrtanu v sanatoriu v Kierlingu v Dolním Rakousku.

Chalíl Džibrán se narodil 6. ledna 1883 v Bšarré. Od roku 1895 žil spolu s matkou a sourozenci v USA. Byl to libanonský maronitský křesťan. Měl dvě sestry a bratra. Matka a oba sourozenci mu v krátkém časovém rozpětí zemřeli na zákeřné nemoci – matka na rakovinu, sestra s bratrem na tuberkulózu. Cítil se být spisovatelem i malířem zároveň. Láskou byl v životě zklamán, ale nezatvrdil se proti všem nadějím. Zemřel 10. dubna 1931 v newyorské nemocnici na rakovinu jater.

 Kresby Franze Kafky a Chalíla Džibrána

Několik zcela nenásilných paralel v životech těchto dvou spisovatelů by se tedy našlo. A jak je tomu v jejich sbírkách aforismů? Proč se nám zdá, že museli prožívat podobné chvíle, které si vynutily obdobné pocitové zaznamenání? Kdy tuto naši domněnku ještě více umocňuje jejich někdy tak překvapivě příbuzný spisovatelský styl?

Na druhou stranu to však nemusí být zjištění natolik šokující či bláhové, jelikož většina z nás prožívá podobné stavy, ale jen minimum vyvolených je dokáže zachytit tak plně, do hloubky a s filosofickým podtónem moudrosti… Tak jako to dokázali právě Franz Kafka a Chalíl Džibrán.

Uveďme si nyní pro srovnání, ale také třeba jen pro introspektivní zahloubání několik podvojných příkladů aforismů těchto dvou velkých spisovatelů – někde je významová podoba větší, někde menší, ale pokud budete vnímat jen jazyk a cit, kterým jsou aforismy psány, jen stěží v něm rozlišíte hlasy dvou autorů…

Styk s lidmi svádí k sebepozorování. (Franz Kafka)

Jednou mi řekli: „Kdybys znal sám sebe,

Znal bys všechny lidi.“

A já jsem řekl: „Teprve, až poznám všechny lidi,

Budu znát sebe.“ (Chalíl Džibrán)

  ~~~

Co znamenají včerejší zjištění dnes? Znamenají totéž co včera, jsou pravdivá, až na to, že v korytech mezi velkými kameny zákona pomalu zasychá krev. (Franz Kafka)

Největší hořkostí v našem dnešním zármutku je vzpomínka na naši včerejší radost. (Chalíl Džibrán)

  ~~~

Věřit v pokrok znamená nevěřit, že již nějaký pokrok nastal. To by jinak nebyla víra. (Franz Kafka)

Kopejte v zemi na kterémkoliv místě a najdete poklad. Musíte však kopat s vírou rolníka. (Chalíl Džibrán)

  ~~~

Některé knihy mi připadají jako klíč k neznámým pokojům v mém vlastním zámku. (Franz Kafka)

Ráj je tam za těmi dveřmi, ve vedlejší místnosti; ale já jsem od nich ztratil klíč. Je však možné, že jsem jej jen někam založil. (Chalíl Džibrán)

~~~

Jen nepřeceňovat to, co jsem napsal, tím se mi stane nedostižným to, co mám ještě napsat. (Franz Kafka)

Význam člověka nespočívá v tom, čeho dosáhl, ale spíše v tom, čeho si přeje dosáhnout. (Chalíl Džibrán)

To, po čem toužíme a čeho nemůžeme dosáhnout, je nám dražší než to, čeho jsme již dosáhli. (Chalíl Džibrán)

  ~~~

Dobří kráčejí vyrovnaným krokem. Ostatní, aniž o nich vědí, tančí kolem nich dobové tance. (Franz Kafka)

Chtěl bych kráčet se všemi, kteří kráčejí. Nechtěl bych zůstat stát a jen pozorovat kolemjdoucí průvod. (Chalíl Džibrán)

~~~

Zavře-li člověk před světem dveře a okna, je přece jen tu a tam možné vytvořit zdání a skoro začátek skutečně krásné existence. (Franz Kafka)

Všichni jsme vězni, někteří z nás však mají cely s okny a někteří bez oken. (Chalíl Džibrán)

 

Sochy Franze Fafky a Chalíla Džibrána

Zajímavá podobnost, nemyslíte? Odvažuji si tvrdit, že by čtenář rozeznal pár aforismů např. Umberta Eca od aforismů právě Franze Kafky, ale v případě dvou autorů, kterými se zabýváme zde, už by to tak snadné nebylo…

Takže abychom náš výlet do světa odlišných a přece podobných aforismů uzavřeli, snad se všichni společně shodneme na tom, že ačkoliv Franz Kafka a Chalíl Džibrán žili naprosto odlišné životy, zde se jejich duše setkaly. Setkaly se v řádkách (nejen) těchto aforismů, jejichž blízkost a nevědomá příbuznost – magicky obestřená rokem 1883, ve kterém se oba autoři narodili – nám prostě může připadat tak nějak kouzelně interesantní…

Foto: Studentpoint.cz, Allpoetry.com

Zaujal Vás tento článek? Podělte se se mnou o své názory na facebookových stránkách DigiTimes.cz.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top