Soutěž

Soutěž o tři výtisky knihy Srdcem k srdci
Chcete vyhrát knižní novinku Srdcem k srdci, kterou napsal oblíbený nekonformní francouzský římskokatolický kněz Guy Gilbert? 

 

 1. Staňte se fanoušky facebookových stránek Literární klenoty Jarmily Vandové.
 2. A pod tento příspěvek nasdílený na facebookových stránkách Literární klenoty Jarmily Vandové odpovězte na otázku: „Komu a jak jste v poslední době pomohli tak, že vás to potěšilo na srdci?“
 3. Sdílejte soutěž na svém facebookovém profilu.

 

Tři autoři těch nejzajímavějších odpovědí obdrží knihu Srdcem k srdci zdarma až do schránky. Odpovídat můžete do 26. 4. 2021 do půlnoci. Přeji hodně štěstí! 🍀

 

Tři výtisky knihy Srdcem k srdci věnovalo do soutěže významné nakladatelství Portál. Jmenovitě pak děkuji paní Romaně Bařtipánové z nakladatelství Portál, která knihy do soutěže poskytla.

 

O KNIZE:

Nová kniha známého francouzského kněze a vychovatele delikventní mládeže ukazuje, že veškerý aktivismus a pomoc ostatním by byly mnohem těžší, ba nezvladatelné, pokud by za nimi nebyl intenzivní život modlitby. Gilbert ukazuje, jak se modlí, jak modlitbu chápe a zve k této mimořádné zkušenosti všechny zájemce. Srozumitelným a jasným způsobem tak uvádí do naplněného vztahu s Bohem.

 

Guy Gilbert (*1935) je nekonformní francouzský kněz, autor řady velmi úspěšných knih, naposledy např. Odpuštění, Víra, Rodina nebo Čas žít. Na těchto stránkách si můžete přečíst recenze jeho poutavých knih Partnerství – Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky a Štěstí – Jak ho najít, prožívat, sdílet.

 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

 

Podrobná pravidla soutěže:

 1. Internetový literární portál DigiTimes.cz vyhlašuje soutěž pod názvem „Soutěž o tři výtisky knihy Srdcem k srdci“, a to za podmínek níže uvedených.
 2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je internetový literární portál DigiTimes.cz.
 3. Soutěž probíhá v období od 14. 4. 2021 do 26. 4. 2021 do půlnoci pod tímto příspěvkem o soutěži na facebookových stránkách Literární klenoty Jarmily Vandové.
 4. Tři výherci soutěže získají knihu Srdcem k srdci při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.
 5. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetového literárního portálu DigiTimes.cz, který v časově vymezeném období zodpoví soutěžní otázku, dá like facebookovým stránkám Literární klenoty Jarmily Vandové a sdílí soutěž na svém facebookovém profilu. Od každého bude do soutěže přijata pouze jedna odpověď. Uznány budou jen odpovědi uvedené přímo pod tímto příspěvkem sdíleným na facebookových stránkách Literární klenoty Jarmily Vandové.
 6. Knihu Srdcem k srdci získají tři soutěžící, kteří na výše položenou otázku odpoví co nejzajímavějším způsobem a splní další dva body soutěže.
 7. Jména výherců budou zveřejněna na těchto i na facebookových stránkách Literární klenoty Jarmily Vandové po skončení soutěže. Výherci bude současně kontaktováni pomocí soukromé zprávy na Facebooku.
 8. Cena bude výhercům zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže.
 9. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky.
 10. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení soutěže.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.
 12. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
 13. Pokud výherce po doručení výhry s touto výhrou nebude souhlasit, může ji zaslat pořadateli zpět na své vlastní náklady.
 14. Jakmile soutěžící projeví zájem účastnit se této soutěže, dává DigiTimes.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení a adresa za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení DigiTimes.cz a má za následek vyloučení z další účasti v této soutěži, včetně ztráty nároku na předání ceny, stane–li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

 

Pro další články, recenze a soutěže o knižní novinky navštivte facebookové stránky Literární klenoty Jarmily Vandové.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top