Soutěž

Soutěž o 2 lístky na koncert slavného Českého akordeonového tria

Jeden z vás může pro sebe a svůj doprovod vyhrát dva lístky na naprosto unikátní koncert Českého akordeonového tria, který se uskuteční dne 21. 2. v Sále Antonína Dvořáka Domu hudby v Plzni.

Chcete se koncertu zúčastnit zcela zdarma?

 

 1. Dejte like FB stránkám DigiTimes.cz.
 2. A pod tento příspěvek nasdílený na FB stránkách DigiTimes.cz odpovězte na otázku: „Co pro vás znamená hudba?“

 

Autor té nejzajímavější odpovědi obdrží dvě elektronické vstupenky na koncert Českého akordeonového tria ve složení: Marie Čejnová, Markéta Laštovičková a Michal Karban. Na soutěžní otázku můžete odpovídat můžete do 18. 2. 2018 do půlnoci. Přejeme hodně štěstí!

 

Lístky do soutěže věnovala Marie Čejnová, jedna z členek Českého akordeonového tria. Tímto jí moc děkujeme a přejeme jí i jejím spoluhráčům notnou dávku inspirace, úspěchů a nadšených posluchačů.

 

O ČESKÉM AKORDEONOVÉM TRIU:

České akordeonové trio, v zahraničí působící pod názvem Check Accordion Trio, je uskupení tří mladých akordeonistů v současné chvíli studujících pod vedením doc. Jytte von Rüden na Národní hudební akademii v dánském Odense. Marie je zároveň posluchačkou plzeňské konzervatoře ve třídě Jarmily Vlachové ml., kde studoval i Michal. Toto trio vzniklo v roce 2017 a již za tak krátkou dobu si vydobylo uznání, jak v rámci široké, tak i odborné veřejnosti, především díky velmi rozmanitému repertoáru. Na programu zazní skladby napříč všemi žánry. Uslyšíte klasické skladby, moderní akordeonovou literaturu, argentinské tango a balkánskou či minimalistickou hudbu. Pro bližší informace o Českém akordeonovém triu navštivte FB stránky Check Accordion Trio.

 

Ukázky z tvorby:


 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼∼ ∼

 

Podrobná pravidla soutěže:

 1. Internetový portál DigiTimes.cz vyhlašuje soutěž pod názvem „Soutěž o 2 lístky na koncert Českého akordeonového tria v Plzni“, a to za podmínek níže uvedených.
 2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je internetový portál DigiTimes.cz
 3. Soutěž probíhá v období od 13. 2. 2019 do 18. 2. 2019 do půlnoci pod tímto příspěvkem o soutěži na facebookových stránkách DigiTimes.
 4. Výherce soutěže získá dva lístky na koncert Českého akordeonového tria v Plzni při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.
 5. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetového portálu DigiTimes.cz, který v časově vymezeném období zodpoví soutěžní otázku a dá like facebookovým stránkám DigiTimes. Od každého bude do soutěže přijata pouze jedna odpověď. Uznány budou jen odpovědi uvedené přímo pod tímto příspěvkem sdíleným na facebookových stránkách DigiTimes.
 6. Dva lístky na koncert  Českého akordeonového tria v Plzni získá jeden soutěžící, který na výše položenou otázku odpoví co nejzajímavějším způsobem.
 7. Jméno výherce bude zveřejněno na těchto i na facebookových stránkách DigiTimes v termínu vyhlášeném jako konec soutěže. Výherce bude současně kontaktován pomocí soukromé zprávy na Facebooku.
 8. Cena bude výherci zaslána v podobě elektronických vstupenek ihned po ukončení soutěže.
 9. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky.
 10. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení soutěže.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.
 12. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
 13. Pokud výherce po doručení výhry s touto výhrou nebude souhlasit, může ji zaslat pořadateli zpět na své vlastní náklady.
 14. Jakmile soutěžící projeví zájem účastnit se této soutěže dává DigiTimes.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, fotografie a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení DigiTimes.cz a má za následek vyloučení z další účasti v této soutěži, včetně ztráty nároku na předání ceny, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

 

Pro další články, recenze a soutěže o knižní novinky navštivte FB stránky DigiTimes.cz.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top