Kouzlo Vánoc

Epifanie neboli svátek Tří králů (6. 1.)

Svátkem Zjevení Páně – Epifanie, to je 6. ledna, svátek Tří králů, končí období Vánoc. Je to také den Ježíšova pokřtění. Tehdy putovali tři mudrci s dary do Betléma. Cestu jim ukázala jasná hvězda. Mudrci předali Ježíškovi zlato, kadidlo a myrhu. Aby unikli hněvu Heroda, vyhnuli se na zpáteční cestě Jeruzalému a do své země se vrátili jinou cestou. Později se kolem nich vytvořilo množství legend, podle nichž byli vysvěceni za biskupy.

 

U nás je rozšířen zvyk psát vpodvečer svátku na veřeje letopočet a královské iniciály, K – Kašpar, M – Melichar a B – Baltazar. Kašpar znamená strážce pokladu. Melichar – můj král je světlo. Baltazar znamená ochránce života. Lidová zbožnost chápe tři písmena jako akronym pozdně legendárních jmen tří králů, spíše jde však o zkratky latinské věty Christus mansionem benedicat – „Kristus ať žehná (tento) příbytek“.

 

V noci před tímto svátkem se prý na nebi třpytí hvězdy. A je-li před Třemi králi noc hvězdnatá, narodí se beránci, býčci, kozlíci a kluci. Předvečer je i vhodný k věštění. Někdy se označuje jako Den světel nebo Svatovečer svíček.

 

Vánoční doba končí, a proto se odstrojuje stromeček. Dříve se druhý den jeho dřevem zatopilo a uvařila se káva – krásná a vonná vánoční tečka. Koledovalo se od svátku svatého Štěpána až do Tří králů. Je samozřejmé, že na Tři krále se zpívaly koledy s tříkrálovou tematikou. A nemůžeme se ani divit, že v Čechách koledovali muzikanti. Dnes tříkrálová sbírka ožívá coby charitativní sbírka, která pomáhá všem.

 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

 

(Krček, Josef, Fučíková, Renáta: Vánoce: Putování do Betléma. Praha: Albatros, 2011, s. 117)

Foto: Pinterest

 

Pro další články, recenze a soutěže o knižní novinky navštivte FB stránky DigiTimes.cz.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top