Kouzlo Vánoc

Svatý Ambrož, učitel církve (7. 12.)

V místech, kde stál kostel zasvěcený svatému Ambrožovi, bývalo dříve zvykem v den svátku tohoto světce honit děti kolem kostela. Přestrojený Ambrož měl na hlavě černou, do špičky stočenou čapku. V jedné ruce držel košík a cukrovinkami a v druhé koště.

 

Objevoval se za soumraku u kostela, kde na něho čekávalo vždy několik dětí. Ty, jakmile se Ambrož objevil, na něho hrdinsky pokřikovaly, zpívaly posměšný popěvek, a Ambrož je za to začal honit. Přitom občas ztratil nějaký pamlsek a tím přilákal děti ke sbírání, což byla chvíle, aby se Ambrož pokusil nějaké dítko chytit.

 

Kdo byl svatý Ambrož, že ho měly děti tak rády? Vykládá se, že proslul jako učitel církve a vynikající kazatel. Žil ve 4. století v Miláně. Jeho matka byla horoucí křesťanka. Ambrož se stal konzulem a odpovídal za pořádek ve městě. Byl vzdělaný, energický a svědomitý. Když zemřel milánský biskup, Ambrož dohlížel na řádný průběh volby nového biskupa a nabádal ke klidu s takovou výmluvností, že kdosi z davu zvolal: „Ať je biskupem Ambrož!“ Všichni se s jásotem přidali. Ambrož zprvu nechtěl, vždyť teprve čekal na křest, ale nakonec se podvolil. Své jmění rozdal chudým a byl jejich zastáncem.

 

Svatý Ambrož bývá zobrazován s dítětem v kolébce. K  jeho atributům patří husí brk, dobytče, a především včely. Podle legendy spal Ambrož jako dítě s otevřenými ústy a včely mu snesly do úst med. Je patronem včelařů, výrobců svíček, učení, dětí a studentů. Jeho ctností je spravedlnost.

 

 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

(Krček, Josef, Fučíková, Renáta: Vánoce: Putování do Betléma. Praha: Albatros, 2011, s. 117)

 

Pro další články, recenze a soutěže o knižní novinky navštivte FB stránky DigiTimes.cz.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top