Kouzlo Vánoc

Legenda o svatém Mikuláši (6. 12.)

Dne 6. prosince se slaví nejoblíbenější svátek svatého Mikuláše. Mikuláš se narodil ve městě Patras v západní Lykii v Řecku (dnešním Turecku). Po rodičích zdědil značný majetek, ten však rozdal chudým.

 

O svatém Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů, které se staly základem pro jeho uctívání na celém světě. Byl laskavým biskupem. Za svého života se pravidelně ujímal sirotků a pronásledovaných lidí. Povědomí o jeho štědrosti vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo prodání do nevěstince. Mikuláš vhazoval otevřeným oknem po tři noci do ložnice dívek měšce peněz, a tak je zachránil. Otec splatil dluhy a zbylo i na věno. Proto se k svatému Mikuláši modlí svobodné dívky toužící po svatbě. V některých zemích je považován za patrona šťastného manželství. Obyvatelům jednoho města pomohl svatý Mikuláš od hladomoru tím, že množil bochníky chleba – odtud je ochráncem pekařů. Zachránil životy několika námořníků, a proto je uctíván i jako patron námořníků (tzv. mokrý Mikuláš) a obchodníků. Chránil rybáře a ve střední Evropě převozníky.

 

Svatý Mikuláš je patronem Ruska a Lotrinska, ale hlavně manželství a dětí. Bývá zobrazován jako muž středního věku v biskupském rouchu a s berlou. U nohou má tři zlaté koule, měšce s penězi, někdy kotvu. Počasí bývá na Mikuláše různé, buď Svatý Mikuláš splachuje břehy (prší), nebo O svatém Mikuláši často snížek práší (chumelí). Ale ať už Prší-li o svatém Mikuláši, anebo padá sníh, bude příštího roku hodně hrachu!

 

V české tradici mikulášská nadílka existuje již od středověku, kdy maškary obcházely domácnosti. Později se tento zvyk změnil v nadílku dětem, a ta se u nás slaví již 5. prosince, tedy večer před svatým Mikulášem.

 

Vzpomínám na svoje dětství. Čím víc se blížil svátek svatého Mikuláše, tím víc jsem se těšil na mikulášskou nadílku. To, že jsem se bál čerta, je samozřejmé. Pozor! Slyším zvonění a řinčení řetězů. Chci se někam schovat, ale to už do místnosti vchází důstojný Mikuláš spolu s chlupatým čertem a půvabným andělem. Mikuláš mě zkouší z modliteb a nabádá k poslušnosti a úctě k rodičům. Čert pořád poskakuje a řinčí řetězy a pokouší se mě přetáhnout metlou. Zazpívám písničku Mikuláš ztratil plášť, čert přestává poskakovat a anděl s Mikulášem mi z koše daruje sladkou odměnu. Když se některý rok k nám Mikuláš se svojí družinou nedostavil, potom jsem našel nadílku druhý den ráno v punčoše. Nikdy tam ale nebylo uhlí nebo brambory.

 

Jaká ctnost nás napadne u svatého Mikuláše? Je to štědrost. A tak vedle milosrdenství svatého Martina, dobročinnosti, která vznikla na svátek svaté Cecílie, mravnosti a touhy po vzdělání svaté Kateřiny, oddanosti svatého Ondřeje a horlivosti pro svatou věc svaté Barbory, přibyla ještě štědrost svatého Mikuláše. To už je pořádné světlo, které nám svítí na cestě do Betléma. A to zdaleka nejsme na konci našeho putování.

 

 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

(Krček, Josef, Fučíková, Renáta: Vánoce: Putování do Betléma. Praha: Albatros, 2011, s. 117)

 

Pro další články, recenze a soutěže o knižní novinky navštivte FB stránky DigiTimes.cz.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top