Kouzlo Vánoc

Na svatou Kateřinu (25. 11.)

Nejznámnějším dílem v době Karla IV. byla legenda Život svaté Kateřiny. Tuto legendu a kult svaté Kateřiny právě podporoval sám císař Karel IV., který velice tuto světici ctil. Věřil, že mu zachránila život a dopomohla k vítězství v bitvě u hradu San Felice v severní Itálii roku 1332 právě 25. listopadu. Na její počest nechal vystavět na Karlštejně kapli.

 

Legenda vypráví, že se Kateřina již od mládí vyznačovala neobyčejnou vzdělaností, ale i mravními ctnostmi. Odmítla císařova syna za manžela, veřejně protestovala proti uctívání pohanských bohů a samotného císaře vyzvala, aby se vzdal pohanství a obrátil se na křesťanskou víru. Císař ji postavil před padesát předních učenců a filosofů, kteří se ji snažili křesťanství, tedy víru v jednoho boha, rozmluvit. Ačkoliv jí bylo pouhých osmnáct let, dokázala všechny jejich důvody vyvrátit a obrátit je na křesťanskou víru. Za to je císař dal všechny zaživa upálit a Kateřinu uvěznit. Císařovna a velitel armády ji šli navštívit do vězení, i oni se poté obrátili na křesťanskou víru a byli umučeni.

 

Císař sám se snažil požádat Kateřinu o ruku, ale Kateřina ho odmítla. Proto ji chtěl mučit na speciálním stroji sestaveném z kol opatřených hřeby, které ji měly zaživa roztrhat. Z nebe však udeřil blesk a kolo roztříštil. Nakonec jí byla setnuta hlava.

 

Svatá Kateřina je patronkou univerzit, filosofů, mladých dívek, ošetřovatelek a všech umírajících. Zobrazována bývá s mečem a kolem. Na svatou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před nadcházející dobou adventu, která zakazovala tanec, zpěv a radovánky. Však pranostika říká: Svatá Kateřina zavřela muzikanty do chléva a pověsila housle do komína. Ve středověku se v Čechách zpívala píseň o svaté Kateřině, kde se její příběh vyzpíval ve zkratce.

 

 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

(Krček, Josef, Fučíková, Renáta: Vánoce: Putování do Betléma. Praha: Albatros, 2011, s. 117)

 

Pro další články, recenze a soutěže o knižní novinky navštivte FB stránky DigiTimes.cz.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top