Kouzlo Vánoc

Na svatého Ondřeje se věští (30. 11.)

Jak se v Čechách slavil tento den? Na svatého Ondřeje se věštilo. To souviselo se starým pohanským kultem, který v době nastupující zimy ukazuje do budoucnosti. Je v něm touha po vdavkách, po změně současného stavu. Nezadané dívky věděly, že po krátkém čase přijdou Vánoce a nový rok, nový život, nová situace a nové možnosti. A proč si vzaly na pomoc svatého Ondřeje? Poněvadž v českých zemích byl považován za ochránce a patrona zamilovaných, zvláště pak nevěst. Večer se scházely nezadané dívky, na slaměných ošatkách točily šátky a říkaly:

 

„Milý svatý Ondřeji,

prosím tebe potají,

aby se mi ve snu zjevil ten,

který je mi za muže usouzen.“

 

Které dívce šátek přitom vyskočil, ta se měla do roka vdát. Jinde byl zase tento zvyk: Která ze svobodných děvčat toužila vědět, zda se v příštím roce vdá, musela o půlnoci vstát a zaklepat na kurník. Zároveň říkala:

 

„Kohoutku, kohoutku, zakokrhej,

muže-li dostanu, vědět mi dej,

slepičky, vy nechte kokotání,

nekazte mi, nekazte vdávání.“

 

Pokud se z kurníku ozval kohout, bylo to znamení, že ženich přijde. Když to byla slepice, nenastal ještě čas vdavek. Na svatého Ondřeje se také držel zvyk s hrníčky. Čtyřmi hrnečky se přiklopila trocha hlíny, kus chleba, hřeben a prstýnek. Každý z přítomných si potom jeden hrníček vybral a co pod ním bylo, ukázalo, co se bude dít v jeho životě příští rok:

 

Chléb – bohatství

hřeben – nemoc

prsten – vdavky nebo ženitba

hlína – smrt

 

Ondřej pocházel z Galileje a se svým bratrem Šimonem, pozdějším apoštolem Petrem, se živili jako rybáři. Ondřej se stal učedníkem Jana Křtitele a později prvním učedníkem Ježíše. Po Kristově smrti působil jako apoštol křesťanství na misijních cestách a došel až k Černému moři. za císaře Nerona ho místodržící nutil k obětování bohům. Ondřej to vytrvale odmítal, a proto byl podle legendy ukřižován ve městě Patrasu v Acháji. Tradice uvádí, že jelikož se necítil být hoden ukřižování na stejném kříži jako Ježíš, požádal své katy, aby jej ukřižovali na kříži ve tvaru písmene X. Od té doby se takovému kříži říká svatoondřejský. S ním bývá tento světec nejčastěji zobrazován.

 

Svatý Ondřej je patronem Rumunska, Řecka a Ruska, na jejichž území působil, a také Skotska. O svátku svatého Ondřeje se také říká, že je vstupní bránou adventu. V adventu obvykle již padá hustě sníh. A když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží. Zkuste najít dvě stejné sněhové vločky. Nejde to. Každá vločka je jedinečná a má podobu hvězdičky. Však v této době sejí hvězdy nový život do klíny země a o Vánocích k nám přicházejí na návštěvu, podobně jako hudba andělů.

 

Vstupme do tohoto světa, zapalme první svíčku na adventním věnci a zazpívejme si hezkou adventní píseň.

 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

(Krček, Josef, Fučíková, Renáta: Vánoce: Putování do Betléma. Praha: Albatros, 2011, s. 117)

 

Pro další články, recenze a soutěže o knižní novinky navštivte FB stránky DigiTimes.cz.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top