Soutěž

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O DVA VÝTISKY KNIHY OHEŇ A VODA

Chcete vyhrát knižní novinku Oheň a voda od spisovatelky Simony Ahrnstedtové?

 1. Dejte like FB stránkám DigiTimes.cz
 2. A pod tento příspěvek nasdílený na FB stránkách DigiTimes.cz označte někoho ze svých FB přátel, se kterým si připadáte právě jako „oheň a voda“. Připište k tomu zdůvodnění.

Autoři dvou nejzajímavějších odpovědí obdrží knihu Oheň a voda zdarma až do schránky. Odpovídat můžete do 18. 12. 2017 do půlnoci. Přejeme hodně štěstí!

Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Metafora, které patří k těm nejvýznamnějším českým nakladatelstvím. Zaměřuje se především na vydávání překladové literatury autorů ze všech koutů světa. V nabídce najdete knihy všemožných žánrů od beletrie, románů pro ženy, detektivek, thrillerů až po ruční práce, hobby a zahradu. Docela první knihou, která vyšla v nakladatelství Metafora, je Sex ve městě – literární předloha populárního stejnojmenného televizního seriálu.

Za poskytnutí knih do soutěže pak jmenovitě děkujeme milé a sympatické Heleně Herynkové, specialistce marketingu nakladatelství Metafora.

O knize:

ALEXANDER DE LA GRIP je známý z bulvárního tisku a blogů zaměřených na společenské drby jako bohatý playboy, dekadentně rozhazující peníze po celém světě. Většinu svých dnů tráví zotavováním se z předcházejících nocí. Na kontě má dlouhý seznam svedených krásek a zdá se, že ho ve skutečnosti nezajímá nic a nikdo.
ISOBEL SØRENSENOVÁ pracuje jako dobrovolná lékařka pro organizaci Lékaři bez hranic v utečeneckých táborech, válečných zónách i na místech nejhorších katastrof. Právě se chystá odjet do dětské nemocnice v Čadu, kterou provozuje nadace založená jejím dědečkem.

Je zcela oddaná humanitárnímu poslání, a tak ji znechutí, když Alexander, jako jeden z hlavních sponzorů, zadržuje finanční prostředky potřebné pro další chod nadace. Má to být snad odplata za to, že je jedinou ženou, která ho kdy poslala k čertu? Navzdory tomu, že oba představují zcela odlišné, neslučitelné světy, přeskočí mezi Alexandrem a Isabel velmi záhy jiskra přitažlivosti. Když jeden druhého dotlačí až na samý kraj myslitelné hranice, ukáže se, že pravda je mnohem složitější a zdání většinou klame.
BOLEST, LÁSKA, DŮVĚRA, ZRADA. Co zvítězí, když se z bezpečnosti stane prázdné slovo bez významu?

Svižný román plný skandálních odhalení, jiskřivé erotiky a napínavého děje, který čtenáře zavede do Švédska, New Yorku i afrického Čadu.

„Svižné tempo, vzrušující intriky a jiskřivá chemie mezi dvojicemi v ložnici i mimo ni…“
– Sydsvenska Dagbladet

„Chytřejší, napínavější, zábavnější a mnohem víc vzrušující než Padesát odstínů šedi…“
– Dagens Nyheter

 


 

Podrobná pravidla soutěže:

 

 1. Internetový literární portál DigiTimes.cz vyhlašuje soutěž pod názvem „Vánoční soutěž o 2 výtisky knižní novinky Simony Ahrnstedtové Oheň a voda“, a to za podmínek níže uvedených.
 2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je internetový literární portál DigiTimes.cz
 3. Soutěž probíhá v období od 13. prosince 2017 do 18. prosince 2017 do 23:59 hod. pod tímto příspěvkem o soutěži na facebookových stránkách DigiTimes.
 4. Dva výherci soutěže získají knihu Oheň a voda. při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.
 5. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetového literárního portálu DigiTimes.cz, který v časově vymezeném období zodpoví soutěžní otázku, označí někoho ze svých FB přátel a dá like facebookovým stránkám DigiTimes. Od každého bude do soutěže přijata pouze jedna odpověď. Uznány budou jen odpovědi uvedené přímo pod tímto příspěvkem sdíleným na facebookových stránkách DigiTimes.
 6. Knihu Oheň a voda získají 2 soutěžící, kteří na výše položenou otázku odpoví co nejzajímavějším způsobem.
 7. Výherci budou zveřejněni na těchto i na facebookových stránkách DigiTimes v termínu vyhlášeném jako konec soutěže. Výherci budou současně kontaktováni pomocí soukromé zprávy na Facebooku.
 8. Cena bude výhercům zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže.
 9. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky.
 10. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení soutěže.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.
 12. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
 13. Pokud výherce po doručení výhry s touto výhrou nebude souhlasit, může ji zaslat pořadateli zpět na své vlastní náklady.
 14. Jakmile soutěžící projeví zájem účastnit se této soutěže dává DigiTimes.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, fotografie a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení DigiTimes.cz a má za následek vyloučení z další účasti v této soutěži, včetně ztráty nároku na předání ceny, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top