Recenze

Oscar Wilde a pohádková láska

Nakladatelství Vyšehrad přináší svým čtenářům kouzelnou knížku o lásce až na smrt, jejíž název zní Šťastný princ. Napsal ji Oscar Wilde a její půvab podtrhl ilustrátor Jan Hísek. Vypravte se spolu se mnou do pohádkového světa a věřte, že dobro má stále ve světě své čestné místo.

Tato útlá knížečka skrývá velký poklad, který spočívá v soucitu, dobrotě, nehynoucí lásce a oddanosti. Vypráví o smutném městě, ve kterém žije krásný princ. Je velkolepou ozdobou svého města a nově také přítelem malé vlaštovky, která nestihne odletět ke vzdálenému Nilu. Princ a vlaštovka, toto lehce exupérovské téma dělá celou knihu vskutku rozkošnou. Šťastného prince se svou věrnou společnicí klade na výsluní, kdežto městskou vrchnost do stínu malichernosti. Jaký klenot dokáže zachránit štěstí neprávem zlomených lidí? Takový, který vám samotným bude chybět.

„Když jsem ještě žil a měl lidské srdce,“ odpověděla socha, „nevěděl jsem, co jsou slzy. Žil jsem v paláci Sans-Souci, kam žal neměl přístup. Ve dne jsem si hrával se svými druhy v zahradě, večer jsem tančil ve velikém sále. Kolem zahrady se pnula mohutná zeď, ale mě nikdy nenapadlo ptát se, co je za ní, protože všechno kolem mne bylo tak nádherné. Mí dvořané mi říkali Šťastný princ, a opravdu jsem býval šťastný, pakliže je radost štěstím. Tak jsem žil a tak jsem i zemřel. A teď, když jsem mrtvý, postavili mě tak vysoko, že vidím všechnu špatnost a bídu svého města, a i když je moje srdce z olova, nemohu zadržet pláč.“

Vlaštovčin soucit se smutným princem přeroste v nehynoucí lásku. Zamiluje se do jeho moudrosti, obětavosti i touhy pomáhat. Třeba i klenotem nejcennějším. Oba se spolu vznáší překrásným příběhem, mistrně vylíčeným na několika málo stranách, jejichž intermezza krášlí pohádkově snové ilustrace. Spisovatel Oscar Wilde píše s úžasnou obrazotvorností, fantazií a sám jako by se převtělil do kouzelného světa svých hrdinů. Symbolicky vyzdvihuje nekonečnou lásku, skromnost a pokoru. A v závěru knížky samotné chválí dobré činy prince i vlaštovky Božím slovem.

„Přines mi dvě nejvzácnější věci ve městě,“ řekl Bůh jednomu ze svých andělů. A anděl mu donesl olověné srdce a mrtvého ptáčka.

„Dobře jsi vybral,“ pravil Bůh. „Tenhle ptáček bude navěky zpívat v mé rajské zahradě a Šťastný princ mě bude velebit v mém zlatém městě.“


(WILDE, Oscar. Šťastný princ. Praha: Vyšehrad, 2014, s. 56)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top