Ochrana osobních údajů

digitimes.cz je informační webový portál (dále jen web). Majitelem a provozovatelem webu je Mgr. Jarmila Flaková.

Web je důsledně navržen s respektem k soukromí návštěvníků a uživatelů, takže jej můžete procházet zcela anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Web používá cookies a Google Analytics, zcela jen pro monitorování počtů přístupu jednotlivých uživatelů, v souladu se právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje nejsou dále zpracovávány ani předávány třetím osobám či subjektům.

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou tisku pro osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítích s uvedením zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat e-mailem jarmila.flakova(a)gmail.com.

To Top