Soutěž

SOUTĚŽ O DVA VÝTISKY KNIHY NEŘEST V L.A.

Chcete vyhrát knižní novinku Neřest v L.A. od spisovatelky Liz Goldwynové?

 1. Dejte like FB stránkám DigiTimes.cz
 2. A pod tento příspěvek nasdílený na FB stránkách DigiTimes.cz odpovězte na otázku: „Jak si užíváte léto?“

Autoři dvou nejzajímavějších odpovědí obdrží knihu Neřest v L.A. zdarma až do schránky. Odpovídat můžete do 30.8. 2017 do půlnoci. Přejeme hodně štěstí!

Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Mladá fronta, které patří k největším českým nakladatelstvím. Současně se jedná o nejstarší, kontinuálně fungující vydavatelství knih v České republice.

Za poskytnutí knih do soutěže pak jmenovitě děkujeme Antonínu Zajíčkovi, specialistovi marketingu nakladatelství Mladá fronta.

 


O knize:

Jak vypadalo Los Angeles v roce 1897? Dědička slavného filmového impéria Metro-Goldwyn Mayer pátrala po tom, co bylo v L.A. a okolí před tím, než se tam začala stavět filmová studia. Přijížděli tam snílci z celého světa s touhou po bohatství, kde madam jménem Pearl Mortonová ve svém vykřičeném domě uměla připravit rozptýlení pro nejvlivnější politiky a podnikatele.

Autorka stvořila několik propojených příběhů, kde vystupují reálné postavy známých hvězd místního podsvětí, a nabízí nám tak tajný deník prostitutky i průvodce po nejlepších veřejných domech či opiových doupatech té doby. Zachytila dávno zapomenutý svět, zcela rozdílný od dnešní „moderní civilizace“.

 


Podrobná pravidla soutěže:

 1. Internetový literární portál DigiTimes.cz vyhlašuje soutěž pod názvem „Soutěž o 2 výtisky knižní novinky Liz Goldwynové Neřest v L.A.“, a to za podmínek níže uvedených.
 2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je internetový literární portál DigiTimes.cz
 3. Soutěž probíhá v období od 21. srpna 2017 do 30. srpna 2017 do 23:59 hod. pod tímto příspěvkem o soutěži na facebookových stránkách DigiTimes.
 4. Dva výherci soutěže získají knihu Neřest v L.A. při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.
 5. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetového literárního portálu DigiTimes.cz, který v časově vymezeném období zodpoví soutěžní otázku a dá like facebookovým stránkám DigiTimes. Od každého bude soutěže přijata pouze jedna odpověď. Uznány budou jen odpovědi uvedené přímo pod tímto příspěvkem sdíleným na facebookových stránkách DigiTimes.
 6. Knihu Neřest v L.A. získají 2 soutěžící, kteří na výše položenou otázku odpoví co nejzajímavějším způsobem.
 7. Výherci budou zveřejněni na těchto i na facebookových stránkách DigiTimes v termínu vyhlášeném jako konec soutěže. Výherci budou současně kontaktováni pomocí soukromé zprávy na Facebooku.
 8. Cena bude výhercům zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže.
 9. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky.
 10. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení soutěže.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.
 12. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
 13. Pokud výherce po doručení výhry s touto výhrou nebude souhlasit, může ji zaslat pořadateli zpět na své vlastní náklady.
 14. Jakmile soutěžící projeví zájem účastnit se této soutěže dává DigiTimes.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, fotografie a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení DigiTimes.cz a má za následek vyloučení z další účasti v této soutěži, včetně ztráty nároku na předání ceny, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

 

SOUTĚŽ

Most Popular

To Top